Pui

Avem disponibili 2 masculi si o femela,nascuti in 28.07.2021 din urmatorii parinti:

AIRE ALPA DE AIRE NIEMEYER si MALINE VON KONIGS-TERRY

.Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati